Ørslev Forsamlingshus

LEJE AFTALE

Det bekræftes hermed at Ørslev Forsamlingshus den dato:  

                       
Udlejes til:                                         
Adresse:
Telefon:

Huset er til disposition efter aftale

Lejer har ved aftalens indgåelse fået oplyst følgende:

-    Huset skal afleveres i samme stand som det modtages
-    Gaver m.m. skal fjernes når huset forlades efter fest
-    Vinduer skal være lukkede, også på toiletterne
-    Døre skal være låst
-    Ved ødelagt inventar holdes lejer ansvarlig herfor
-    Såfremt lejer ikke benytter huset eller afstår fra at leje huset som aftalt og huset ikke kan lejes ud, forbeholder Forsamlingshuset sig ret til at opkræve den aftalte leje.
-    Askebægre må ikke tømmes i plastposer inden festen forlades, men stilles i vasken i køkkenet, dette af hensyn til brand.
-    Stearinlys skal slukkes inden festen forlades.
-    Ved utilstrækkelig rengøring af det lejede opkræves kr. 500
-    Den opstillede telefon må kun anvendes i nødstilfælde
-    Gennemgang af Opvaskemaskinens virkemåde (ved udlevering af nøgle)
-    Anvisning af brandslukningsudstyr (ved udlevering af nøgle)
-    Køle/fryseskabe skal være tømt
-    Medlemsrabat fratrækkes på endelig regning.


Lejen udgør kr  2.175  Depositum  (500)opkræves af Forsamlingshuset ved vedlagte girokort. tilbagebetales efter endt udlejning, når huset afleveres i ordentlig stand
Endvidere opkræves kr. 100,- i serviceleje
Vedlagte kopi bedes returneret i underskrevet stand.

_________________________                      
Forsamlingshuset

_______________________
Lejer           

Copyright © 2013 - Ørslevforsamlingshus  * Rynkebjerg 3 * 4760 Vordingborg