Lejekontrakt

 

LEJE AFTALE

 

Det bekræftes hermed at Ørslev Forsamlingshus den dato:

 

Udlejes til:

Adresse:

Telefon:

 

Huset er til disposition efter aftale

 

Lejer har ved aftalens indgåelse fået oplyst følgende:

 

- Huset skal afleveres i samme stand som det modtages

- Gaver m.m. skal fjernes når huset forlades efter fest

- Vinduer skal være lukkede, også på toiletterne

- Døre skal være låst

- Ved ødelagt inventar holdes lejer ansvarlig herfor

- Såfremt lejer ikke benytter huset eller afstår fra at leje huset som aftalt og huset ikke kan lejes ud, forbeholder Forsamlingshuset sig ret til at opkræve den aftalte leje.

- Askebægre må ikke tømmes i plastposer inden festen forlades, men stilles i vasken i køkkenet, dette af hensyn til brand.

- Stearinlys skal slukkes inden festen forlades.

- Ved utilstrækkelig rengøring af det lejede opkræves kr. 500

- Den opstillede telefon må kun anvendes i nødstilfælde

- Gennemgang af Opvaskemaskinens virkemåde (ved udlevering af nøgle)

- Anvisning af brandslukningsudstyr (ved udlevering af nøgle)

- Køle/fryseskabe skal være tømt

- Medlemsrabat fratrækkes på endelig regning.

 

 

Lejen udgør kr 2.175 + et Depositum på kr: 500,- opkræves af Forsamlingshuset ved vedlagte girokort. depositum tilbagebetales efter endt udlejning, når huset afleveres i ordentlig stand

Endvidere opkræves kr. 100,- i serviceleje

Vedlagte kopi bedes returneret i underskrevet stand.

 

_________________________

Forsamlingshuset

 

 

Do you need an urgent assistance?