Lejekontrakt


LEJE AFTALE


Det bekræftes hermed at Ørslev Forsamlingshus den dato: 


Udlejes til:                                         

Adresse:

Telefon:


Huset er til disposition efter aftale


Lejer har ved aftalens indgåelse fået oplyst følgende:


-    Huset skal afleveres i samme stand som det modtages

-    Gaver m.m. skal fjernes når huset forlades efter fest

-    Vinduer skal være lukkede, også på toiletterne

-    Døre skal være låst

-    Ved ødelagt inventar holdes lejer ansvarlig herfor

-    Såfremt lejer ikke benytter huset eller afstår fra at leje huset som aftalt og huset ikke kan lejes ud, forbeholder    Forsamlingshuset sig ret til at opkræve den aftalte leje.

-    Askebægre må ikke tømmes i plastposer inden festen forlades, men stilles i vasken i køkkenet, dette af hensyn til brand.

-    Stearinlys skal slukkes inden festen forlades.

-    Ved utilstrækkelig rengøring af det lejede opkræves kr. 500

-    Den opstillede telefon må kun anvendes i nødstilfælde

-    Gennemgang af Opvaskemaskinens virkemåde (ved udlevering af nøgle)

-    Anvisning af brandslukningsudstyr (ved udlevering af nøgle)

-    Køle/fryseskabe skal være tømt

-    Medlemsrabat fratrækkes på endelig regning.Lejen udgør kr  2.175  + et  Depositum på kr: 500,- opkræves af Forsamlingshuset ved vedlagte girokort. depositum tilbagebetales efter endt udlejning, når huset afleveres i ordentlig stand

Endvidere opkræves kr. 100,- i serviceleje

Vedlagte kopi bedes returneret i underskrevet stand.


_________________________                       

ForsamlingshusetDo you need an urgent assistance?