Lokaler Priser
Priser:

Hele huset 2.175 Kr.


Store sal 1.975 Kr.


Lille sal 1.475 Kr.


Særlige arrangementer Begravelser, generalforsamling, møder o.l. (under 5 timer)


Store sal 1.000 Kr.


Lille sal 600 Kr.


Derudover opkræves 100 Kr. til service.


 Ungdomsarrangementer:


Der skal altid være voksne til stede.


Udover ovenstående satser, opkræves et extraordinært depositum på 1.000, som helt eller delvist tilbage betales når huset er afleveret.


Do you need an urgent assistance?